1.Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.idmediaserv.ro, denumite în continuare site-ul, de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website.

2. Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților si serviciilor SC IDMEDIA SERV COMPANY SRL, GIURGIU.

IDMEDIA SERV COMPANY SRL nu va acorda nici o garanție referitoare la:
a) evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
b) neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
Astfel IDMEDIA SERV COMPANY SRL nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

3. Marca și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de IDMEDIA SERV COMPANY SRL. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către IDMEDIA SERV COMPANY SRL ori de titularul acestui drept.

Toate drepturile sunt rezervate IDMEDIA SERV COMPANY SRL.
Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea IDMEDIA SERV COMPANY SRL sau a afiliațiilor săi.

IDMEDIA SERV COMPANY SRL va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

4. Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte. IDMEDIA SERV COMPANY SRL nu poate garanta însă, că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că depune toate diligentele pentru realizare unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

5. Confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a IDMEDIA SERV COMPANY SRL, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România.

IDMEDIA SERV COMPANY SRL se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a IDMEDIA SERV COMPANY SRL, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România.

6. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Când vizitați site-ul web al IDMEDIA SERV COMPANY SRL, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei programări.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail), modul în care sunt utilizate sau intentionează să fie utilizate serviciile IDMEDIA SERV COMPANY SRL.

 

7.Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către IDMEDIA SERV COMPANY SRL în următoarele scopuri:

– în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră. IDMEDIA SERV COMPANY SRL se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul site-ului și să nu le dezvăluie câtre terțe părți.

8. Securitatea datelor

Acest site adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Datele trimise prin formularele programare sau cele de contact vor fi criptate și protejate. Toate informațiile despre utilizatori, nu doar cele sensibile menționate mai sus, nu vor fi obiectul niciunei alte activități, în afara celor mentionate mai sus.

9. Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:
– să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
– să mențineți și înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevarate, exacte și complete.
Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:
– să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;
– să publicați materiale obscene, defăimatoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
– să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.
În caz de nerespectare a acestor condiții, IDMEDIA SERV COMPANY SRL se va disocia de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală

10. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoană care vizitează site-ul www.idmediaserv.ro și care îi oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

• prelucrarea acestor date și informații personale de către IDMEDIA SERV COMPANY SRL în vederea efectuării de studii de piață;
• transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct, numai în măsura în care persoana în cauză și-a exprimat acordul cu privire la primirea unor asemenea informații, prin bifarea în mod corespunzător a casuței indicate;
• soluționarea de către IDMEDIA SERV COMPANY SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate se vor transmite la adresa office @ idmediaserv.ro
• alte activități intreprinse de IDMEDIA SERV COMPANY SRL și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

IDMEDIA SERV COMPANY SRL va păstra confidențialitatea acestor informații.

11. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Tuturor persoanelor care transmit către site-ul www.idmediaserv.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu GDPR, urmând a fi informați prin anunțul facut public de către IDMEDIA SERV COMPANY SRL prin acest sistem asupra drepturilor lor:
• dreptul de a vă adresa justiției
• dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și de a solicita stergerea datelor personale ale solicitantului*.

* orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
* orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

12. Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior.

IDMEDIA SERV COMPANY SRL își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, după o anunțare prealabilă a utilizatorilor.